കഥകളിയുടെ രംഗപാഠചരിത്രം

ശ്രീ കിള്ളിമംഗലം വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരിയും ശ്രീ കലാമണ്ഡലം എം.പി.എസ്സ്.നമ്പൂതിരിയും ചര്‍ന്ന് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളി ചരിത്രാന്വേഷണഗ്രന്ഥമാണ് ‘കഥകളിയുടെ രംഗപാഠചരിത്രം’. കഥകളിയുടെ പൂര്‍വ്വകാലത്തേയും അതിന്റെ പരിണാമക്രിയകളേയും പഠിക്കുകയും അതിലൂടെ നേടിയ അറിവുകളും നിഗമനങ്ങളും ചരിത്രാന്യൂഷകര്‍ക്ക് സഹായകരമായ രീതിയില്‍ അടുക്കിവെച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തില്‍.


ശ്രീ കിള്ളിമംഗലം വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരി 50തിലധികം വര്‍ഷങ്ങളായി കഥകളികാണുകയും ഈ കലയേ അടുത്തറിയുകയും ആഴത്തില്‍ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാമര്‍മ്മജ്ഞനാണ്. കലാമണ്ഡലം ആര്‍ട്ട് സൂപ്രണ്ട്, നമ്പൂതിരിവിദ്യാലയം അദ്ദ്യാപകന്‍, റിപ്പപ്ലിക്ക് ദിനപത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപര്‍, ദേശാഭിമാനി പത്രാധിപസമിതി അംഗം എന്നീ നിലകളില്‍ സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് മുകുന്ദരാജാ പുരസ്ക്കാരം, രാമചാക്യാര്‍ പുരസ്ക്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
.
പത്മശ്രീ വാഴേങ്കിടകുഞ്ചുനായര്‍, പത്മഭൂഷണ്‍ കലാ:രാമന്‍‌കുട്ടിനായര്‍, ശ്രീ കലാ:പത്മനാഭന്‍‌നായര്‍, ശ്രീ കലാ: ഗോപി എന്നിവരുടെയൊക്കെ ശിഷ്യനായി കലാമണ്ഡലത്തില്‍ കഥകളിവേഷം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ മൂത്തേടത്ത് പാലശ്ശേരി ശങ്കരന്‍‌(എം.പി.എസ്സ്.) നമ്പൂതിരി കലാമണ്ഡലത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകനായും പ്രിന്‍സിപ്പാളായും, അമേരിക്കയിലെ യു.സി.എല്‍.എ, വിസ്കോണ്‍സ് എന്നീ സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ വിസിറ്റിംഗ് പ്രഫൊസറായും സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ കലാമണ്ഡലം നിളാക്യാമ്പസ്സിന്റെ തലവനായ ഇദ്ദേഹം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കഥകളിസംബന്ധമായ അനവധി ലേഘനങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
.
കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ആധുനികാര്‍ഥത്തിലുള്ള ചരിത്രബോധത്തോടെ എഴുതിയ അദ്യത്തെ പുസ്തകമാണിതെന്നും, കഥകളിയുടെ ഓരോ പരിണാമപ്രക്രിയയില്‍ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശേഷതയെന്നും, അനവധി വിചാരസാധ്യതകള്‍ക്ക് വാതില്‍തുറക്കുന്നതായ ഈ കഥകളിചരിത്രം കലാചരിത്രചിന്തയിലെ അതിപ്രധാനമായ സംഭാവനയാണെന്നും, രംഗപാഠചരിത്രത്തിന്റെ അവതാരികയില്‍ ശ്രീ കെ.സി.നാരായണന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
.
രാമനാട്ടത്തില്‍ നിന്നും ഇന്നു നാം കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് കഥകളി എത്തപെട്ടതെങ്ങിനെ എന്ന ഒരു അന്യൂഷ്ണമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഒരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയത്നഭലമായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ഇതില്‍ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. കൊട്ടാരക്കരതമ്പുരാന്റെ കാലം മുതല്‍ കപ്ലിങ്ങാടന്റെ കാലം വരെ പ്രതിപാദിച്ചശേഷം, പ്രധാനമായും പട്ടിക്കാം‌തൊടി നടത്തിയ കല്ലുവഴിചിട്ടയുടെ നവീകരണത്തേയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരിലൂടെയും കലാമണ്ഡലത്തിലൂടെയും ആ നവീനരീതിക്കുണ്ടായ വികാസത്തേയുമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
.
ആദ്യഅദ്ധ്യായത്തില്‍ കഥകളിയുടെ സാമാന്യരൂപത്തേയും, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും അതിലൂടെ ഉദയംചെയ്ത രാമനാട്ടത്തേയും, ആ കാലത്തെ മറ്റു കലകളായ രാമനാട്ടം,ഗീതാഗോവിന്ദം ഇവകളേയും, കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തേയും പരാമര്‍ശ്ശിക്കുന്നു.
.
കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തെ ‘കര്‍ത്തൃപാഠചരിത്രം’(ആട്ടകഥ), ‘രംഗപാഠചരിത്രം’(അരങ്ങ്) , ‘ശിക്ഷണപാഠചരിത്രം’(കളരി), ആസ്വാദനപാഠചരിത്രം’(സദസ്സ്) ഇങ്ങിനെ നാലായി തിരിച്ച്, നാല് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയിലോരോ പാഠത്തേയും മറ്റുള്ളവയുമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി വിവരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പട്ടിക്കാം‌തൊടിക്ക് മുന്‍പുള്ള കാലത്തെ ചരിത്രങ്ങള്‍ അധികവും ശ്രീ കെ.പി.എസ്സ്. മോനോന്റെ ‘കഥകളിരംഗ’ത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ അതില്‍ പലയിടത്തായി ചിതറിയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഒരു കാര്യം പെട്ടന്ന് ഒരാള്‍ക്ക് പരതി കണ്ടുപിടിക്കുവാന്‍ പ്രയാസമാണ്. എന്നാല്‍ രംഗപാഠചരിത്രത്തിലാകട്ടെ ഒരോവിഭാഗങ്ങളിലും ഓരോകാലത്തും വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളേയും വളര്‍ച്ചയേയും അപഗ്രധിച്ച് സൌകര്യപ്രദമായ രീതിയില്‍ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടകഥകളുടേയും, കളരിയില്‍ ചൊല്ലിയാടിക്കുന്ന ആട്ടകഥകളുടേയും, അവയിലെ കുട്ടിത്തരം, ഇടത്തരം, ആദ്യാവസാനം വേഷങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ പട്ടികകളായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ശിക്ഷണപാഠം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍ കിര്‍മ്മീരവധത്തിലെ ‘ബാലേകേള്‍’ എന്ന പതിഞ്ഞപദത്തിന്റെ ആലാപനരീതിയും (കര്‍ണ്ണാടകസംഗീത പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള നൊട്ടേഷനോടുകൂടി) അഭിനയക്രമവും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
.
ആധുനീകം എന്ന അന്ത്യ അദ്ധ്യായം കഥകളിയുടെ ആധുനീകചരിത്രത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അവലോകനമാണ്.
.
പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളേപ്പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ അനുബന്ധങ്ങളും. ഇവയിലും വിലപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പട്ടിക്കാം‌തൊടിയാശാന്റെ ആട്ടക്കുറിപ്പുകളാണ് ആദ്യമൂന്ന് അനുബന്ധങ്ങള്‍. നാലാമതായി ഉള്ളത് കിള്ളിമംഗലം എഴുതിയ അഭിനയസംബന്ധിയായ ലേഘനവും. പിന്നീട് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുടേയും കളിയോഗങ്ങളുടെയും ലഭ്യമായ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള പട്ടികകള്‍ ഇതര ചരിത്രപഠിതാക്കള്‍ക്ക് വളരേ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. തുടര്‍ന്ന്, കഥകളിസംബന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും ഡ്യോക്യുമെന്റ്റികളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ സമാഹരിച്ച് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പട്ടികകള്‍ കഥകളിപ്രേമികള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒന്നാണ്.
.
2007ല്‍ മാതൃഭൂമി ബുക്‍സ് പുറത്തിറക്കിയ ‘കഥകളിയുടെ രംഗപാഠചരിത്രം’ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിനാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാസബന്ധമായ ഗ്രന്ധത്തിനുള്ള കലാമണ്ഡലം പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഥകളി പ്രണയികളായുള്ളവരും, കഥകളിയേയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തേയും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അവശ്യം വായിക്കേണ്ടുന്നതും വാങ്ങിസൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

1 അഭിപ്രായം:

വികടശിരോമണി പറഞ്ഞു...

സൂപ്രണ്ടിന്റെ(ആ സംബോധനയാണ് എനിക്ക് എളുപ്പം,എന്നെ കഥകളി കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയായ ഗുരുനാഥനാണ്)പുസ്തകം പല പുതിയ ചോദ്യങ്ങളുമുയർത്തുന്നുണ്ട്.ആ ഭണ്ഡാഗാരത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഒരു പുസ്തകം ജനിക്കുന്നത്!
മണി കുറിച്ചിപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിക്കണ്ടല്ലോ.ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരമൊരു വസ്തുസ്ഥിതികഥനഠിനപ്പുറം മണിക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി എഴുതിക്കൂടെ?
ആശംസകൾ...