നല്‍പ്പത്തൊന്നീശ്വരം കളി(18/08/07)

ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിലെന്നതു പോലെതന്നെ കഥകളി പ്രധാന വഴിപാടായുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് നാല്‍പ്പത്തൊന്നീശ്വരം ശിവക്ഷേത്രവും.ചേര്‍ത്തല-അരൂര്‍ റൂട്ടില്‍ പാണാവള്ളിക്കടുത്താണീക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നത്.ഇവിടെ 18-08-07ല്‍ ഒരു മേജര്‍സെറ്റ് കഥകളിനടന്നു.കോട്ടക്കല്‍ പി.എസ്സ്.വി.നാട്യസംഘം ട്രൂപ്പാണ് കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചത്.നാലുവേഷങ്ങളോടുകൂടിയ പുറപ്പാടും തുടര്‍ന്ന് മേളപ്പദവും നടന്നു.എതില്‍ ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ സുരേഷ് നന്വൂതിരി,ശ്രീ വേങ്ങേരി നാരായണന്‍ നന്വൂതിരി(പാട്ട്),ശ്രീ പനമണ്ണ ശശി(ചെണ്ട),കോട്ടക്കല്‍ രാധാക്യഷ്ണന്‍(മദ്ദളം) തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

ആദ്യകഥയായ കുചേലവ്യത്തത്തില്‍ ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ ചന്ദ്രശേഖര വാര്യര്‍ കുചേലനായും ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ വാസുദേവന്‍ കുണ്ടലായര്‍ കുചേലപത്നിയായും അഭിനയിച്ചു.ക്യഷ്ണനായി ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ സുധീര്‍ അരങ്ങിലെത്തി.ഈ കഥക്ക് പാടിയത് ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ നാരായണന്‍ ആണ്.ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ മധു,വേങ്ങേരി നാരായണന്‍ എന്നിവര്‍ ശിങ്കിടിപാടി.ചെണ്ട ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ പ്രസാദുംമദ്ദളം കോട്ടക്കല്‍ ശശിയും കൈകാര്യം ചെയ്തു.


കല്യാണസൌഗന്ധികമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കഥ.ഇതില്‍ ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ കേശവന്‍ കുണ്ഡലായര്‍ ഭീമസേനനായി നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ചു. ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ ഹരികുമാര്‍ പാഞ്ചാലിയായും ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ ഹരിദാസന്‍ ഹനൂമാനായുംരംഗത്തെത്തി.ഈ കഥക്ക് പാടിയത് മധുവും സുരേഷ് നന്വൂതിരിയുംചേര്‍ന്നാണ്.


തുടര്‍ന്ന് കിരാതം കഥയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.നാല്‍പ്പത്തൊന്നീശ്വരത്ത് കഥകളി വഴിപാടു നടത്തുന്വോള്‍, കിരാതംകഥ നിര്‍ബന്ധമായും രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം.ശ്രീ കോട്ടക്കല്‍ ദേവദാസനാണ് കിരാതത്തില്‍ കാട്ടാളനായത്.കോട്ടക്കല്‍ നാരായണന്‍,വേങ്ങേരി നാരായണന്‍ നന്വൂതിരി,കോട്ടക്കല്‍ സുരേഷ് നന്വൂതിരി എന്നിവരാണ് കിരാതത്തിനു പാടിയത്.